کرونا پشت سد کنکور!
سه شنبه 14 مرداد 1399 - 15:31:46

کرونا نظام آموزشی کشور را در برزخی میان برگزاری یا لغو آزمون‌های سراسری قرار داده، تصمیمی که در هر صورت اعتراض بخشی از داوطلبان را به همراه خواهد داشت.همزمان با شیوع گسترده کرونا در کشور و تعطیلی بسیاری از برنامه‌های جمعی، کنکور سراسری، ارشد و دکتری 99 نیز چندین بار به تعویق افتاد و داوطلبان این آزمون‌ها وضعیت متفاوتی را نسبت به سال‌های گذشته تجربه کردند.


http://tabasomemehr.ir/fa/News/78834/کرونا-پشت-سد-کنکور
بستن   چاپ