در پذیرش‌های بدون کنکور؛ 530 هزار صندلی دانشگاه خالی ماند/ تمدید تکمیل ظرفیت هم جواب نداد
دوشنبه 22 دي 1399 - 16:17:17
خبرگزاری مهر

به دنبال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مقرر شد برای ظرفیت خالی مانده رشته‌های تحصیلی در دانشگاه‌ها، دوره‌های کاردانی نظام جدید و کاردانی به کارشناسی تکمیل ظرفیت برای پذیرش دانشجو در بهمن ماه 1399 انجام گیرد.

این مراحل در ابتدای دی ماه آغاز شد و با وجود تمدیدهای چند باره باز هم صندلی خالی دانشگاه‌ها در پذیرش بدون آزمون مورد توجه و استقبال داوطلبان ورود به دانشگاه قرار نگرفت.

از مجموع 593 هزار و 10 ظرفیت برای پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی صرفاً با سوابق تحصیلی (در دوره کارشناسی)، پذیرش در دوره کاردانی نظام جدید و پذیرش در دوره کاردانی به کارشناسی تنها 62 هزار و 97 نفر نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کردند و 530 هزار و 913 صندلی خالی ماند.

ظرفیت پذیرش کد رشته محل‌های مرحله پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری (بهمن ماه) سال 1399 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی 244 هزار و 740 نفر بود. پس از اعلام نتایج نهایی 42 هزار و 61 نفر در این مرحله پذیرفته شده‌اند که تنها معادل 15 درصد ظرفیت است.

همچنین ظرفیت خالی مانده رشته‌های تحصیلی آزمون کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی سال 1399 به میزان 169 هزار و 10 صندلی خالی بود و در نهایت 7 هزار و 847 نفر در این دوره ثبت نام کردند که معادل حدود 4 درصد ظرفیت است.

وضعیت پذیرش بدون کنکور در رشته محل‌های مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته نیز به همین منوال است و با وجود ظرفیت کل رشته محل‌های کاردانی به کارشناسی پذیرش با سوابق تحصیلی (بدون کنکور) بهمن ماه 1399 به میزان 179 هزار و 260 نفر در نهایت تعداد 12 هزار و 189 نفر ثبت نام و انتخاب رشته کردند که معادل 6 درصد ظرفیت پذیرش است.

در نهایت از مجموع ظرفیت‌ها و میزان قبولی و انتخاب رشته، تنها حدود 11 درصد ظرفیت اعلام شده برای ادامه تحصیل بدون کنکور در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را انتخاب کردند.

این در حالی است که بخش اعظم رقابت بر سر صندلی دانشگاه‌ها، همواره در رشته‌های با کنکور و پر متقاضی است و به نظر می‌رسد سیاست بدون کنکور کردن بخش اعظمی از رشته‌محل‌های دانشگاه‌ها چندان که باید مورد توجه و استقبال کنکوری‌ها قرار نگرفته است.


http://tabasomemehr.ir/fa/News/80023/در-پذیرش‌های-بدون-کنکور؛-530-هزار-صندلی-دانشگاه-خالی-ماند-تمدید-تکمیل-ظرفیت-هم-جواب-نداد
بستن   چاپ