آخرین مطالب

کرونا،مسئلۀ شر و آیندۀ جامعۀ ایرانی/فرصتی برای سامان نظام اجتماعی دینی و مذهبی

کرونا،مسئلۀ شر و آیندۀ جامعۀ ایرانی/فرصتی برای سامان نظام اجتماعی

  بزرگنمایی:

کرونا، هم اکنون تبدیل به تیتر یک همۀ اخبار جهانی شده و حدود 85 هزار نفر را در سرتاسر دنیا به خود گرفتار کرده است. کرونا، اکنون یک شر مطلق تلقی می‌شود. با این حال شیوع کرونا در ایران، یک تفاوت جدی با دیگر مناطق دنیا داشته و آن، ارتباطش با دین و مذهب است. از واکنش‌ها به ماجرای تعطیلی هیئات مذهبی تا تعطیلی موقت اماکن زیارتی یا تعطیلی نمازجمعه ها تا شیوع یادداشت‌ها و نوشته‌هایی دربارۀ نسبت دین و طب سنتی و پزشکیِ مدرن، همگی گویای آن است کرونا در ایران، به مثابه یک مسئلۀ دینی نیز تلقی می‌شود.

کرونا، هر چه باشد، بی شک یک «شر» است و مسئلۀ «شر» یکی از مسائل مهم آموزه‌های کلامی و اعتقادی ادیان، از جمله اسلام است. همانطور که می‌دانیم در بحث‌های کلامی، چه در سنت اسلامی و چه در دیگر ادیان، مسئلۀ شر یکی از غامض ترین مسائلی بوده که متکلمین و متالهین یا حتی حکماً و فلاسفۀ هر دوره سعی کرده‌اند به آن پاسخ دهند. صورت مسئلۀ تحلیلی و روشن آن این است که اگر خداوند قادر مطلق است، عالم مطلق است و خیرخواه محض است، پس چرا در جهان شر وجود دارد؟ شرور هم در یک دسته بندی کلی به دو دستۀ شرور طبیعی و اخلاقی تقسیم می‌شوند.

شرور طبیعی، معمولاً به زلزله و سیل و هر آنچه از جانب طبیعت به انسان می‌رسد اطلاق می‌شود و شرور اخلاقی نیز به شروری اطلاق می‌شود که از کنش‌های انسانی برخاسته‌اند. حال اگر توضیح شر در طبیعت یا جهان انسانی را در ذیل علوم طبیعی و علوم انسانی بدانیم، از این منظر، مسئلۀ شر به عنوان یک مسئلۀ الاهیاتی (کلامی) به مسئلۀ علم و دین نیز ارتباط می‌یابد. علم طبیعی قواعد جهان طبیعت و علم انسانی-اجتماعی بیانگر قواعد جهان انسانی-اجتماعی است و آنگاه مسئلۀ شر در ارتباط با علم انسانی و طبیعی فهم می‌شود. برای روشن‌تر شدنِ این مسئله می‌توان به نمونۀ زلزلۀ لیسبون و تأثیر آن بر بنیانگذاران علوم انسانی مدرن توجه کرد. این زلزله که در 1755 رخ داد به عقاید کلامیِ متفکرینی نظیر لایب نیتس یا ول‌تر که از بنیانگذاران علوم انسانی مدرن شناخته می‌شوند، تأثیری جدی گذاشت.

با این حال راه حل یا توضیح مسئلۀ شر، مانند مسئلۀ جبر و اختیار همیشه در تاریخ تفکر بشر به یک شکل نبوده است. توضیح متافیزیک سنتیِ مسئلۀ شر که در سنت اسلامی نیز بسیار رایج بوده، یکی از این توضیحات است. اما گاهی نظیر مورد سملر، در سدۀ هفدهم، آنطور که ارنست کاسیرر اشاره می‌کند، مسئلۀ شر با ریاضیات محاسبه می شده و لذت و الم همچون دیگر امور عالم، مورد محاسبۀ ریاضیاتی قرار می گرفته است. توضیح مسئلۀ شر با بهره گیری از حیات جمعی تقریباً با روسو آغاز می‌شود و با کار جامعه شناسان پایان می‌یابد. بازار به مثابه یک عملیات، راه حل اقتصاد کلاسیک برای غلبه بر شر انسانی نابرابری بود که محاسبات عادلانه در آن، با تکیه بر نمودار عرضه و تقاضا صورت می‌گرفت. جامعه و زندگی جمعی آن جایی است که انسان‌ها از شرور به آن پناه می‌برند.

از این منظر اساساً می‌توان تلاش علوم طبیعی یا علوم انسانی-اجتماعی مدرن را در نسبت به مسئلۀ شر مورد توجه قرار داد. اگر به نگاه گنوستیکی رایج در قرون وسطی توجه داشته باشیم، جهان مادی سرتاسر، شر مطلق است. این جهان، گاهی گرفتار شرور طبیعی است و گاهی درگیر با شرور اخلاقی و انسانی نظیر جنگ. در این میان، دو راه در پیش روی انسان وجود دارد. یا می‌تواند با واقعیت شرور در جهان مواجه شود و شرور را بخشی از این جهان تلقی کند و دیانتش را حفظ کند یا جهانی برساخته ایجاد کند و با این جهان برساخته، از جهان دینی استغنا یابد. راهکار انسان مدرن ایجاد واقعیت ثانویه ای در مقابل جهان طبیعی و واقعی بود که در آن، شرور را مشاهده می‌کرد. جهان، خواه طبیعی و خواه انسانی، برای انسان مدرن، جهانی مملو از شر بود.

زلزله لیسبون، جنگ‌های سی سالۀ مذهبی، فقر و نظایر آنها همگی شرور این جهان طبیعی و انسانی بودند؛ راهکار، کنار گذاشتنِ این جهان با شک در واقعی بودنش و جعل جهانی جدید بود. این جهان جدید، ابتدا با تکیه بر ریاضیات شکل گرفت. فلسفۀ اولی ریاضیاتی دکارت برای رهایی از شرور اعتقادی، جهان‌های ممکن لایب نیتس ریاضی دان برای رهایی از شرور اخلاقی، قرارداد سیاسی هابز ریاضی دان برای رهایی از شرِ جنگ، کیهان برساختۀ طبیعیِ کپلر و کوپرنیک و گالیله و نیوتن برای رهایی از شرور کیهانی، جهان زیستیِ داروین که در ذیلِ ریاضیات مالتوسی سامان یافت، برای رهایی از شرور زیستی و جهان اجتماعی فارغ از شرِ روسو و دورکیم و کنت که مبتنی بر علم داده بنیاد پوزیتیو آماری شکل می‌گرفت، برای پناه بردن به جامعه از دیگر شرور.

دانش پزشکی نیز در ذیل همین ریاضیات و فهم ریاضی از انسان شکل گرفت. میزان فشار خون، قند خون و حتی استرس و دیگر ویژگی‌های روان شناختی، همگی امروزه با عدد و رقم تعیین می‌شوند. همۀ اینها راهکارهای انسان مدرن برای عبور از مسئلۀ شر بود. به همین جهت، همۀ این علوم، ابتدا در قامتی ظهور کردندکه پیش از آن، ادیان و بیشتر مسیحیت و کلیسا ظهور می‌کرد. این بار نه کشیشان کلیسا و اهالی آن، بلکه این دانشمندان بودند که راه غلبه بر این شرور را ارائه می‌کردند.

اگر به کرونا به مثابه یک شر بنگریم، شاید بتوانیم در پس آمد و رفت این بیماری، افقِ دینداری و دیانت را در جامعۀ ایرانی دریابیم. هرچند اغلب توضیحات مسئلۀ شر در سنتِ اسلامی، متافیزیکی بوده‌اند، اما این توضیحات به قدری قوت داشته‌اند که توانسته‌اند از پس همۀ مخاطرات و شرور طبیعی و انسانی، بارِ دیانت را تاکنون به سلامت بر دوش کشند. حضور دیانت در جامعۀ ایرانی، نشانگر آن است که بزرگان حکمت و فلسفه و عرفان و کلام، علیرغم اختلاف نظرهایی که با یکدیگر داشته‌اند، توانسته‌اند از گردنه‌های پر مخاطرۀ تاریخ عبور کنند و از کشاکش با شرورِ زمانۀ خودشان، یا با شعر و عرفان یا با کلام و حکمت، بار دیانت را به سلامت منتقل کنند.

از این منظر، شاید اکنون بتوان همت و بزرگیِ مولانا جلال الدین محمد بلخی یا خواجه نصیر الدین طوسی را در کشاکش حملۀ مغول به مثابه یک شر ویرانگر دریافت. اگر از وقوع این شر فراگیر در این دوره غفلت ورزیم، همچون نویسنده زوال اندیشه سیاسی در ایران، خواجۀ طوسی را فرصت طلبی بدانیم که بر کرور کرور کشته شدگان حملۀ مغول پا فکنده و در دولت قبل و بعد از مغول، بر مسند قدرت نشسته بود (طباطبایی ،1373، بخش خواجه نصیر) اما با نظر به این شر فراگیر، می‌توان خواجه نصیرالدین و المله را بزرگمردی دانست که در پس احیا حکمت اسلامی، توانست بر این شر انسانی و اخلاقی فراگیر زمان، افسار زده و آن را رام کند.

کرونا، شری است که نه تنها در جهان مدرن زاییده شده، بلکه نحوۀ ادراک ما از آن نیز در ذیل علم پزشکی مدرن صورت می‌گیرد. از این منظر، شیوۀ ظهور آن، شیوۀ شیوع و انتقال آن، شیوۀ درمان آن، شیوۀ ترسیم آن در قالب یک ویروس توپی شکل، میزان ماندگاریِ آن در درجه حرارتی خاص یا در امکنه ای ویژه، حتی شیوۀ اطلاع ما از آن و شایعات و اخباری که استرس زا هستند، همه و همه در این جهان سامان یافته است.

از این منظر، کرونا به مثابه یک شر و میزان مرگ و میری که در پی داشته است، می‌تواند بیانگر بحران علم مدرن برای ترسیم جهانی بدون شر باشد؛ اما آنچه برای جهان اسلامی ایرانی ما در حال حاضر و در آیندۀ آن از اهمیت بیشتری برخوردار است، نحوۀ مواجهه با این شر است. ظهور این تهدید، به مثابه یک شر، در دست ما نبوده، اما نحوۀ تبدیل آن به یک فرصت در کف اختیار ماست. به این معنا شاید آنچه در اوج اهمیت قرار داشته باشد، نه لزوماً بسته شدن موقتی فلان زیارتگاه یا تعطیلی یک هفته‌ای نماز جمعه و نظایر آنها، بلکه آیندۀ دین و دینداری، مخصوصاً از وجه اجتماعی و تاریخی اش است.

البته نگرانی برای آیندۀ دین و دینداری، به معنای پاگذاشتن بر درد و غم ناشی از فوت شدگان این ماجرا نیست. نمونۀ خواجه نصیر نشان می‌دهد که در مواجهه با کرور کرور کشته شدگان شرِ حملۀ مغول، آنچه راهگشا بوده و هست، ترسیم افقی برای آیندۀ دین و دینداری به مثابه مهمترین منبع امیدبخشی در جامعۀ ایرانی است. اگر بتوان فهم درستی از ماهیت علم پزشکی مدرن، حد و حدود و ضعف و قوتش داشت یا اگر درک درستی از تعریف شر و لذت و الم در جهان مدرن داشته باشیم، شاید بتوانیم در پس این ماجراها، به آیندۀ ایران اسلامی یا حتی آیندۀ دیانت در جهان بیندیشیم.

موقعیت‌های انسانی و اجتماعی در تاریخ، پیوسته در لحظاتی گرفتار تضاد می‌شوند، اما آنچه هنر همۀ اهل نظر و عمل بوده، یافتن بهترین راهکار برای غلبه بر این تضادها و رفع آنهاست. با این افق، بی شک امکان تجمیع و بسیج تمام نیروهای انسانی و طبیعی برای مقابله با این شر، افزایش خواهد یافت.

نظام احسن، یکی از رایج‌ترین پاسخ‌ها به مسئلۀ شر بوده است. ما اکنون بیش از هر زمان دیگری، نیازمند تلاش برای یافتن بهترین نظم و نظام، مخصوصاً از حیث نظم اجتماعی و سیاسی برای مواجهه با این شر هستیم. بی شک با داشتن افقی از آینده، می‌توان «نظام احسن» ی را از امکانات سامان داد تا بر این شر غلبه یافت. باید در این تأمل کرد که چگونه نوعی از الاهیات سیاسی-اجتماعی می‌تواند در پس مواجهه با این شرور، نظام احسن اجتماعی را سامان بخشد؟


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

lastnews

رونمایی از کیت ایرانی با ویژگی‌های خاص

عراق| اقدام ائتلاف آمریکایی به خروج از پایگاه «ابوغریب» در بغداد

کارگرجم: مدیرانی که به استقلال می‌آیند، یکی از دیگری بدترند/ حمایت از پرسپولیس در دوران ما هم وجود داشت!

فوت بیش از 600 نفر و مسمومیت 3 هزار نفر بر اثر مصرف الکل در کشور

مقام سعودی: بحران کرونا ماه‌ها ادامه خواهد داشت/ هشدار درباره فروپاشی نظام بهداشتی عربستان

عراق|احزاب اقلیت به الزرفی چراغ سبز نشان نداده‌اند/ احتمال ابطال حکم مأموریت الزرفی

معاون سابق وزیر نیرو: سلامت اولویت دارد؛ آغاز فعالیت اقتصادی به مشاغل حساس و ضروری محدود شود

جاذبه های گردشگری و تاریخی نیر در قاب تصاویر

"اعلام جرم علیه یک نماینده مجلس به دلیل اظهارنظر خلاف واقع درباره هواپیمای اوکراینی"

افشارزاده: بحث پیشنهاد استقلال به علی دایی در زمان من نبود/ تعویق بازی‌های المپیک بهترین تصمیم بود

بیش از 69 هزار قربانی کرونا در جهان/ شمار بهبودیافتگان از 264 هزار نفر گذشت

وام 4 درصد به کم‌درآمدها می‌دهیم/ بازگشایی کسب وکارها پلکانی است

رفتار کرونا در ایران مرگبارتر از آنفلوانزا بوده است

آمار کرونا به 60500 نفر رسید/ 24236 بیمار بهبود یافته‌اند

شرایط حضور دانشجویان دکتری در دانشگاه از اول اریبهشت ابلاغ شد

کرونا ابهت آمریکا را فروریخت/ عدم تبعیت کورکورانه از نئولیبرالیسم

ویروسی که سبک خرید مردم را تغییر داد/کرونااسکناس را از سکه انداخت

جزئیات ضوابط فعالیت کسب‌وکارهای کم‌خطر در طرح فاصله‌گذاری هوشمند/ صنوف پرریسک همچنان تعطیل است

روحانی:مرحله دوم بسته معیشتی آخر فروردین پرداخت می‌شود/ هرگونه اجتماع ممنوع است

آغاز پیش ثبت نام دوره های آموزشی/ موسسه تبسم مهر نیکان

بیش از یک میلیون «دانشجو/ درس» در آموزش مجازی علوم پزشکی ارائه شد

چرا با وجود صدقه و دعا، جامعه اسلامی گرفتار ویروس کرونا شده است؟

شناسایی 2483 بیمار جدید کرونا در کشور/روند "بهبود" سرعت گرفت

موسیقی پس از کرونا وارد فضای نوینی خواهد شد/ کار مهم پژوهشگران

آخرین اخبار کرونا|‌ تداوم رزمایش دفاع بیولوژیک / عزم نیروی دریایی ارتش برای شکست کرونا‌ / تجلی عشق و ایثار در نقاهتگاه‌ها + فیلم

کرونا با اقتصاد ایران و جهان چه می کند؟

روحانی: هیج اختلافی بین سران قوا و وزارتخانه‌ها نداریم/عادی شدن فعالیت کسب و کارهای کم‌ریسک/ تردد خودروهای غیربومی ممنوع است

کشف داروی درمان کرونا

بیش از یک میلیون «دانشجو

روسیه 2 واکسن ویروس کرونا را روی انسان آزمایش می‌کند

خواب خوب به پیشگیری از ابتلا به کرونا کمک می کند

محدودیت ها را کنار بگذاریم شیوع کرونا ادامه خواهد یافت

کاهش 2500 میلیاردی درآمدهای شهرداری بر اثر شیوع ویروس کرونا

بسته سیاستی بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی

حمایت رئیس پیشین کمیته ملی المپیک از موضع IOC برای المپیک توکیو

جوانان ایرانی پرچم‌دار خدمت رسانی به نیازمندان شدند

ولایتی: مسیر مقاومت تا تحقق اهداف و آرمان‌ها ادامه خواهد یافت

دولت در اقتصاد دخالت نکند

افزایش قربانیان ویروس کرونا در الجزایر

ترامپ: مرگ‌های زیادی در راه است!

اقتدار جوانی و ادب در سیره علی اکبر(ع)/شبیه‌ترین فرد به پیامبر(ص)

سایه کرونا بر صنعت مرغداری در مازندران

چالش بزرگ برای نیمکت تیم ملی والیبال

تکیه بر «جوانان» برای ایجاد تحول در کشور

خواب زمستانه بازار خودرو در بهار 99

تسویه مطالبات تئاتری‌ها تا اردیبهشت

باید به تشکیل تیم «ب» فوتسال تمکین کنند

وقتی خروج کتاب از کشور محدود شد

سرمایه ملی در گروی اختلاف صدا و سیما و وزارت ارتباطات

جشنواره لاله‌های کرج