آخرین مطالب

عصر فراموشی معنویت ها پروژه ها

عصر فراموشی معنویت ها

  بزرگنمایی:

:اولین وبزرگترین فکر جهان اسلام خود یزید است (فلعمری ماالامامالا العامل بالکتاب القائم بالقسط والدائن بدین الحق )امام ورهبر باید خودش عامل به کتاب باشد،خودش عدالت را به پا دارد وبه خدا متدین باشد

امام حسین (ع ) به مرگ در راه امر به معروف ونهی از منکر زینت بخشید ،به این مرگ شکوه وجلال داد .
امام حسین (ع )می بیند 《اسلام 》که دین رحمت وهدایت است .اکنون همانند آلتی است که در دست مفسده حق جویان زمان در جهت تامین مقاصد پلیدشان بکار گرفته می شود ،واگر در زمان برادرش مردم از لحاظ دست وزبان خلع سلاح شده بودند لکن در دل انکار منکر می نمودند ،اما اکنون به حالتی افتادند که نه تنها قادر به جهاد با دست وزبان نیستند ،بلکه در دل نیز انکار منکر نمی کنند .

اصل امر به معروف ونهی از منکر در صورتی می تواند سلاح مبارزه باشد که روح شهامت وشجاعت وشور ومبارزه و تعهد به زندگی خداپسندانه در مردم وجود داشته باشد
هنگامی مردم بع سلاح امر به معروف ونهی از منکر مسلخ نباشند وحتی در دل کینه ونفرت ،ظلم وفساد را نپرورانند ،یک چنین مردمی صد درصد مُرده اند وضد ارزشها ورذایل به جای فضایل اخلاقی در جانعه حکومت می کنند

به تعبیر امام علی( ع ) همه اعمال نیک وجهاد در راه خدا در پیش امر به معروف ونهی از منکر مانند آب دهان انداختن در دریای پهناور می باشد
امر به معروف ونهی از منکر اجل را نزدیک نمی کند و روزی را کم نمی گذارد ونیکوترین امربه معروف ونهی از منکر گفتن یک سخن حق ودرست در نزد پادشاه ستمگر می باشد "حکمت 374

دلیل اهمیت دادن به این عمل (امر به معروف و نهی از منکر) به همان جهت که قوام یک جامعه بستگی دارد تا مردم این سلاح را در دست نداشته باشند.نماز روزه و سایر فرایض بی اثر و نتیجه خواهد بود زیرا دشمن از انسانهای روح و مرده باکی به خود راه ندارد و در کمال قدرت دست به هر مفسده ایی می زند و اعتقادات و فرهنگ مردم را به گونه ایی محتوا میدهد که ضرری متوجه او نکند

امام حسین (ع )در عصری زندگی می کند که ظالمان قداره بند یک جو غیرت وجسارت را هم در مردم باقی نگذاشته اند واجتماع را با جهتی سوق داده اند که بی تفاوتی در مقابل دین وسر نوشت جامعه جزء شعائر دشمن سده بود .
مشاهدا چنین وضعیتی برای امام حسین (ع) بسیار دردناک بود وشکننده بود لذا تصمیم دارد مردم را از ضعف وزبونی ومسکینی به مراتب بدتر از بردگی نجات دهد وحس مسئولیت وتوان مبارزه علیه ظلم را درآنها تقویت کند واسلام ناب خالص را به متن زندگی مردم بازگرداند .
تحقیقا رمز پیروزی وسربلندی جامعه در این اصل مهم(امربه معروف ونهی ازمنکر) است وامام معتقدند که اگر مردم امر به معروف را دوست داشته باشند واز منکر بیزاری جویند هرگز در مقابل ستمگران سکوت نخواهند کرد .بنابراین ملاحظه می شود که امام حسین (ع ) احیا این اصل راهدف اساسی حرکت وقیام خود معرفی می کند امام حتی در وصیت نامه خود که قبل از خروج ازمدینه به محمد حنیفه نوشته اند باصراحت هدف خودرا از امربه معروف ونهی از منکر عنوان‌می نماید که به قرار زیر است "من برای راحت طلبی ولذت جویی خروج نکردم ونه حتی از روی ستم  برای فسادکردن ،بلکه قصدم اصلاح است ونجات دادن اجتماع از انحراف وگمراهی ؛می خواهم امربا معروف ونهی از منکر کنم وسیاست من مانند جدم وپدرم علی بن ابیطالب (ع ) است"امام حسین (ع) حتی در کنار قبر پیامبر درضمن مناجاتهای که به خداوند متعال داشت چنین فرمود :
پروردگارا تو میدانی من به این امر به معروف و نهی از منکر را دوست دارم و از منکر بیزارم ومن ازتو مسئلت دارم و تورا به حق این قبر و کسیکه در آن جای گرفته سوگند می دهم که راهی به من بنمایی که درآن رضای تو و رضای پیامبر توست .
درآنجا هم امام حسین (ع ) هدف اصلی خویش را امربه معروف ونهی از منکر بیان می فرمائید وهیچ فکری را بدتر از یزید نمی داند که سرچشمه همه مفاسد است وبا کشتن بیعت گرفتن از سیدالشهدا می خواهدهستی اسلام را وقرآن را به سقوط حتمی بکشاند .
یکی از عامل های ماهیت قیام امام حسین ع امربه معروف ونهی ازمنکر بود و درنهی از منکر قیام کردند زیرا ایشان می فرمایند:"اسلام را منکرات فرا گرفته است ومن به حکم وظیفه ی دینی ،به حکم وظیفه شرعی ، والهی خود قیام می کنم "
امیرالمومنین می فرمایند:ای مومنان ! هرکس تجاوزی را بنگرد،شاهد دعوت به منکری باشد ودر دل آن را انکار کند خودرا از آلودگی مبرا داشته است وهرکس با زبان آن را انکار کند پاداش دادا خواهد شد از اولی برتر است آن کس که با شمشیر به انکار برخیزد تا کلام خدا بلند وگفتار ستمگران پست گردد وراه رستگاری یافته ونوری در دلش تابیده" حکمت337
امام حسین ع مرگ در راه حق را سعادت زندگی در کنار ستمگران را جز محنت وبلا نمی شناسد .
امر به معروف ونهی ازمنکر ،نهضت حسینی را بالا برد وامام حسین ع این اصل را به نحوی اجرا کرد که شان این اصل بالا رفت ویک تاج افتخار بر اصل امر به معروف ونهی از منکر نهاد


قیام امام حسین ع قیام اصلاح طلبی داشت ؛
"قیام وخروج کردم برای اینکه می خواهم امت جد خودم را اصلاح کنم،من می خواهم امر به معروف ونهی ازمنکر بکنم "
امام‌حسین ع تکلیف خودرا در مقابل یزید وحوادث جامعه دانست وتصمیم خودرا در اجرای فرامین الهی قطعی نمود، سیدالشهدا داروی مرضجامعه را با استعانت از خدا ساخت ودریافت ،زمانیکه مردم از جهاد با زبان ودیت ودل عاجز شدند وروح تعهد ومسئولیت پذیری درآنها مرده است ،حرکتی سرخ وخونین لازم است تا آنها را از انجماد ودل مُردگی نجات دهد وگرد وغبار ظلم وجور را از چهره ی جامعه را باگرمی وزلالیت خون شستشو داده وریشه ظلم وستم را بسوزاند البته خون هرکسی باعث بیداری ،مردم نمی شود وروح شهامت وجرات را درآنان نمی دمد وحس تنفر واعتراض از ظلم در دلها نمی آفریند بلکه خون پاکترین انسان ها لازم است تا تحول ودگرگونی در اجتماع ایجادنموده وشور وهیجان انقلابی درآحاد ملت خلق نماید

امام حسین ع بخوبی دریافت کرد که هیچ خونی پاکتر ومقدس تر از خود او نیست که منظور فوق را تامین کند وهیچ ظالمی ،خونخوار تر از یزید نیست که دلهای مردم را از خوف و وحشت لبریز نساخته وبالاخره هیچ مردمی مرده تر وبی رمق تر از ملت آن عصر نمی باشد .ابن حقیقتی است که امام حسین ع از آغاز حرکتش به آن رسیده بود وفراز ونشیب های ایجادشده در فرآیند انقلاب عاشورا، هرگز نتوانستند تاخیر یا تاثیری دراین حقیقت ایجادنماید .
امام حسین ع هدفش حفظ خودش نبود، هدف از بین بردن دشمن بود ولو که به قیمت شهادتش باشد
منطق امر به معر ف ونهی از منکر منطق حسین ع را منطق شهید کرد .
منطق شهید یعنی منطق کسانی که برای جامعه ی خودش پیامی داد واین پیام را جز با خون چیز دیگری نمی خواهد بنویسد .امام حسین ع پیام خونین خودش را روی صفحه لرزان هوا ثبت کرد ولی چون توام با خون ورنگ قرمز بود ،در دل هاحک شد .
"اساس وپایه انقلاب امام حسین ع امر به معروف ونهی ازمنکر بود"
منبع : کتاب زینب کبری س فریادی بر اعصار نوشته اسماعیل منصوری لاریجانی
نهج البلاغه : ترجمه محمود دشتی .حکمت374_373

کتاب سیری کوتاه در زندگی 14معصوم بازنویسی مهدی رحیمی
خلاصه بخشی از کلام شهیدمطهری

هما اکبری‌


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

lastnews

آغاز تست بازیگری جهت انتخاب و جاگذاری و آموزش کاراکترهای سریال فخری

چهل و نهمین آزمون دستیاری پس از چندماه تعیین تکلیف شد

درج قیمت تولید‌کننده‌ روی 15 کالا/ قیمت‌گذاری نان به استان‌ها واگذار شده است

ممانعت انگلیسی‌ها از ساخت یادبود سردار سلیمانی در فرودگاه بغداد

رئیسی: عدالت‌محوری و رشد 8 درصدی از ویژگی‌های لایحه بودجه 1401 است

ایلان ماسک شخصیت سال 2021 نشریه تایم شد

واکسیناسیون کودکان 5 ساله در پی شیوع امیکرون

آغاز به کار نهمین نمایشگاه ایران‌ساخت از فردا / 15 محصول با فناوری پیشرفته تولید برای اولین بار عرضه می‌شود

ورود محصولات دانش‌بنیان به بازار جهانی/ صادرات کاتالیست‌های صنعتی شتاب گرفت

از دعوا و قمه‌کشی تا تخریب و گردن‌کشی/ پلیس: با اراذل شوخی نداریم!

نماینده روسیه در وین به «برداشت نادرست» از اظهاراتش واکنش نشان داد

مصوبه کمیسیون اجتماعی در رابطه با نحوه تبدیل وضعیت کارکنان دولت

مانیتورینگ آرم‌ریس: ایران فناوری دفاع موشکی پیشرفته دارد

ابراز نگرانی از افزایش فوتی‌های تصادفات شهری تبریز/ اختصاص تنها 300 میلیون از 120 میلیارد جریمه راهنمایی به شهرداری تبریز

لس‌آنجلس‌گردی به سبک نخبگان شمالی/ اینجا نخبگان ترویج فرهنگ دینی می‌کنند

ستاره بلوچ مدافعان حرم/ خواندن این کتاب حسرت سفر سوریه را دوچندان می‌کند

آمار جان‌باختگان کرونا به کم‌تر از 50 نفر رسید

دانش‌بنیان‌های صادراتی تقدیر شدند/ ستاری: زیست‌بوم دانش‌بنیان و خلاق دارای ظرفیتی بالا برای حضور در بازارهای صادراتی است

مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب: حفظ وحدت در این دوران از واجبات است

شهرداری تبریز سالانه 36 میلیارد تومان پورسانت بیمه پرداخت می‌کند

نشست خبری عوامل تولید فیلم تلویزیونی فخری

نشست خبری عوامل تولید فیلم تلویزیونی فخری درموسسه تبسم مهر نیکان برگزارشد

گزارش تصویری نشست خبری عوامل تولید فیلم تلویزیونی فخری

همه مسافران ورودی از امارات باید تا منفی شدن تست، قرنطینه شوند

نگرانی وزارت بهداشت از عدم رعایت پروتکل‌ها در برخی مدارس / تغییر معیار رنگ‌بندی شهرها؛ بزودی

جامعه بین‌الملل در ارتباط با آوارگان افغان تماس بیشتری با ایران داشته باشد

نمایندگان مجلس به رفع مشکلات اولویت‌دار مردم بپردازند

واکنش مثبت بازار نفت به نشست 182 اوپک

جهان فریب اجلاس سران کشورهای دموکراتیک را نخواهد خورد

شیوه اقتصادی تأمین آب صنایع مرکز کشور/ فناوری «کاهش تبخیر» راهکار جایگزین‌ «انتقال آب از دریا‌»

فرمانده‌ای که همه دغدغه‌اش خود‌کفایی بود/ لباس دوختن شهید ستاری برای همسرش

سردار سلیمانی: اولین پیروزی بزرگ آزادی قدس شریف خواهد بود/ قرن آینده از آن اسلام خواهد بود

رئیسی 16 آذر به دانشگاه تهران می‌رود/ دیدار دانشجویان با روسای مجلس و قوه قضائیه

حضور رئیس‌جمهور در تجمع خانواده بیماران SMA در مقابل مجلس

ازسرگیری کلاس‌های حضوری دانشگاه فنی و حرفه‌ای در سمنان

تأکید سران قوا بر استفاده از منابع مولدساز در تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

ابراز همدردی ایران با دولت و ملت جمهوری آذربایجان

درخواست اروپایی‌ها برای پایان سریع این دور از مذاکرات وین

موسسه فرهنگی و هنری تبسم مهر نیکان از علاقمندان به بازیگری برای 3 فیلم جشنواره دعوت به همکاری می نماید.

موسسه فرهنگی و هنری تبسم مهر نیکان ورکشاپ رایگان برگزار می کند

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای افراد مستعد موسیقی و خوانندگی موسسه فرهنگی و هنری تبسم مهر نیکان

فراخوان جذب بازیگر برای تولید پروژه های فیلم و سریال موسسه فرهنگی و هنری تبسم مهر نیکان

ثبت نام پاییزه دوره های مهارت آزاد و کار و دانش موسسه فرهنگی و هنری تبسم مهر نیکان

ثبت نام پاییزه دوره های مهارت آزاد و کار و دانش موسسه فرهنگی و هنری تبسم مهر نیکان

آغاز عصر جدید تراکنش مالی در ایران با فعال‌سازی کیف‌های پول الکترونیک

برگزاری رژه شناورها در هندیجان به مناسبت هفته دفاع مقدس

تعلیم و تربیت ایران اسلامی پرورش دهنده نسلی خداجو و خلاق باشد

کرونا جان 317 نفر را گرفت

والیبال جوانان ایران به دنبال تکرار قهرمانی جهان

فرمانده هوانیروز ارتش: هیچ قطعه‌ای از بالگردها را از خارج وارد نمی‌کنیم